Azərbaycanda bu məhsullar gömrük rüsumundan azad edildi – SİYAHI

Azərbaycanda bu məhsullar gömrük rüsumundan azad edildi – SİYAHI
 • Sosial, İQTİSADİYYAT

 • Nazirlər Kabineti “Qeyri-neft sektorunda istehsalın təşviqi məqsədi ilə idxal gömrük rüsumlarından azad olunan malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə Siyahısı”nı təsdiqləyib.

  Asiya.az xəbər verir ki, bununla bağlı qərarı baş nazir Artur Rasi-zadə imzalayıb.

  Bu qərar sentyabrın 24-də qüvvəyə minəcək və 3 il müddətində qüvvədə olacaq.

  SİYAHI

  XİFMN üzrə kodu

  Mal mövqelərinin adları

  1

  2

  Qrup 01-dən

  0102 21

  Safqanlı cins iribuynuzlu diri heyvanlar

  0104 10 100 0

  Safqanlı cins diri qoyunlar

  0104 20 100 0

  Safqanlı cins diri keçilər

  0105 11 110 0

  Çəkisi 185 qr-dan artıq olmayan ana və əcdad cinsi xətti ilə çoxaldılan ev toyuqlarının (Gallus domesticus) cücələrinin yumurtlayan növləri

  0105 11 190 0

  Çəkisi 185 qr-dan artıq olmayan ana və əcdad cinsi xətti ilə çoxaldılan ev toyuqlarının (Gallus domesticus) cücələrinin digər növləri

  Qrup 12-dən

  1201 10 000 0

  Toxumluq soya paxlaları

  1206 00 100 0

  Əkin üçün günəbaxan toxumu

  1209 10 000 0

  Əkin üçün şəkər çuğunduru toxumu

  1209 22 100 0

  Qırmızı üçyarpaq yonca toxumu (Trifolium pretense L.)

  1209 29 600 0

  Yem çuğundurunun toxumu (Beta vulgaris var.alba)

  Qrup 31

  Gübrələr

  Qrup 38-dən

  3808-dən

  Kənd təsərrüfatında istifadə edilən insektisidlər, rodentisidlər, funqisidlər, herbisidlər, bitkilərin boyartımına qarşı və boyartımını tənzimləyən vasitələr (3808 94 yarımmövqeyində göstərilən dezinfeksiyaedici vasitələrdən başqa)

  1

  2

  Qrup 84-dən

  8419 31 000 0

  Kənd təsərrüfatı məhsulları üçün quruducular

  8421 11 000 0

  Süd separatorları

  8421 21 000 1

  Qida sənayesində istifadə edilən suyun filtrlənməsi və ya təmizlənməsi üçün avadanlıqlar və qurğular

  8422 20 000 1

  Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan butulkaların və ya digər tutumların yuyulması və ya qurudulması üçün avadanlıqlar

  8422 90 900 1

  Ərzaq məhsullarının istehsalında istifadə olunan avadanlıqların hissələri

  8424 81

  Kənd təsərrüfatı və bağçılıq üçün suvarma qurğuları, traktorlara qoşmaq və ya traktorlara yedəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş toz tozlandırıcıları və səpələyiciləri, daşınan və digər qurğular

  8428 20 200 1

  Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatında istifadə üçün nəzərdə tutulmuş səpələnən materiallar üçün pnevmatik qaldırıcılar və konveyerlər

  8428 90 710 0

  Xüsusi olaraq kənd təsərrüfatı traktorlarına qoşmaq üçün hazırlanmış yükləyici qurğular

  8432-dən

  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı maşınları, torpağın hazırlanması və işlənməsi üçün maşınlar (8432 80 000 1 alt yarımmövqeyində göstərilən qazon və idman meydançaları üçün katoklar istisna olmaqla)

  8433-dən

  Kənd təsərrüfatı bitkilərinin yığılması və ya döyümlənməsi üçün maşınlar və ya mexanizmlər, pres çeşidləyici, küləş və samanı kiplərə bağlayan preslər də daxil olmaqla; otbiçənlər; yumurtaların, meyvələrin və ya digər kənd təsərrüfatı məhsullarının təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar (8433 11 və 8433 19 yarımmövqelərində göstərilən qazonlar, parklar və ya idman meydançaları üçün otbiçənlər istisna olmaqla)

  1

  2

  8434

  Sağıcı qurğu və aparatlar, südün emalı və təkrar emalı üçün avadanlıqlar

  8436

  Kənd təsərrüfatı, bağçılıq, meşə təsərrüfatı, quşçuluq və ya arıçılıq üçün avadanlıqlar, toxumların cücərdilməsi üçün mexaniki və ya qızdırıcı qurğulu avadanlıqlar da daxil edilməklə, digərləri; quşçuluq üçün inkubatorlar və bruderlər

  8437

  Toxum, taxıl və ya quru paxlalı bitkilərin təmizlənməsi, çeşidlənməsi və ya kalibrlənməsi üçün maşınlar; unüyütmə sənayesi üçün avadanlıqlar və ya taxıl və quru paxlalıların emalı üçün avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı fermalarında istifadə olunan avadanlıqlardan başqa

  8438

  Bu qrupda başqa yerdə adı çəkilməyən və ya təsnif olunmayan yeyinti məhsullarının və ya içkilərin istehsalı və ya hazırlanması üçün avadanlıqlar, heyvan və ya uçucu olmayan bitki yağlarının və ya piylərin ekstraksiyası və ya hazırlanması üçün avadanlıqlardan başqa
  PAYLAŞ:

  Oxşar xəbərlər