ƏHALİNİ BOĞAZA YIĞAN SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİ AÇIQLANDI – SİYAHI

ƏHALİNİ BOĞAZA YIĞAN SIĞORTA ŞİRKƏTLƏRİ AÇIQLANDI – SİYAHI
  • Sosial / Araşdırma

  • Mərkəzi Bank ən çox şikayət olunan sığorta şirkətlərini açıqlayıb.

    Asiya.az xəbər verir ki, “AZSIĞORTA” ASC-nin könüllü müraciәti әsasında avto-icbari sığorta növünün aparılması üzrә verilәn icazәnin lәğv edilmәsi yolu ilә lisenziyasının qüvvәsi 11 sentyabr 2022-ci il tarixindәn məhdudlaşdırılıb. Hazırda avto-icbari sığorta üzrә mövcud müqavilәlәrin hüquqi qüvvәsi davam etdiyindən şirkәt baş verәcәk sığorta hadisәlәrinin tәnzimlәnmәsini davam etdirir. Bu sәbәbdәn mövcud müqavilәlәr qüvvәsindә qaldığı müddәtdә şirkәt üzrә şikayәt indeksinin hesablanması aparılacaq.
    Şikayәt indeksinin izahı belədir: İndeksin 1.00-dәn aşağı olması hәmin portfel üzrә xidmәt sәviyyәsinin digәr şirkәtlәrlә nisbәtdә yaxşı olduğunu, lakin 1.00-i üstәlәmәsi xidmәt sәviyyәsinin digәr şirkәtlәrә nәzәrәn aşağı olduğunu göstәrir.
    PAYLAŞ:

    Oxşar xəbərlər